Профил на купувача

2020 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Доставка на хранителни продукти , за нуждите на „ДСБПЛРББ - Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна през 2020 г 29.05.2020 г.
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна 07.05.2020 г
„Преустройство на бивш киносалон в салон за лечебна физкултура с ремонт и саниране на сградата в ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД- гр. Трявна.„ 15.04.2020 г.
Избор на доставчик за ел енергия през 2020 г. 12.03.2020 г.Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Избор на банка, която да предоставя комплексно банково обслужване на дружеството през 2021 г 11.12.2020 г.
Избор на одитор за извършване и заверка на ГФО за 2020 г. 23.10.2020 г.
Застраховка Професионална отговорност медицински персонал 28.07.2020
Търг с тайно наддаване за отдаване на апартаменти под наем на ул. Бреза № 34 собственост на ДСППЛРББ Трявна ЕООД 10.07.2020 г.
Застраховка на недвижимо имущество на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна” ЕООД – Трявна”2020 г. 10.03.2020г.
Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги 27.01.2020