Обществени поръчки

„Преустройство на бивш киносалон в салон за лечебна физкултура с ремонт и саниране на сградата в ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД- гр. Трявна.„

Решение

Обява

Документация

Разяснения

Протокол

Договор

Плащане по договор

Връзка към АОП