Структура

 • Управител
 • Технически секретар
 • Стационарен блок
  • Първо пулмологично отделение
  • Второ пулмологично отделение
  • Трето пулмологично отделение
 • Диагностично-консултативен блок
  • Приемен кабинет
  • Отделение за физикална рехабилитация и медецина
  • Отделение по образна диагностика
  • Клинична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория
 • Административно-стопански блок
  • Кухня
  • Пералня
  • Счетоводство
  • Статистик
  • ОСД
  • Технически работници