Обществени поръчки

Застраховка на недвижимо имущество на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна” ЕООД – Трявна”2020 г.

Заповед

Протокол