Обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване на апартаменти под наем на ул. Бреза № 34 собственост на ДСППЛРББ Трявна ЕООД

Решение

Указания

Протокол