Профил на купувача

2017 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
ПРЕКРАТЕНА Комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД през 2018 година. 12,12,2017 г.
ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ПРЕЗ 2018 Г. 30.11.2017 г.
ПРЕКРАТЕНА „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” ПРЕЗ 2018 Г. 18.10.2017 g.
Доставка на хранителни продукти за ДСБПЛРББ-Царица Йоанна през 2017 г. 06.06.2017 г.
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна, съгласно Наредба № 11 / 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за персонала на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна„ ЕООД през 2017 г. 07.02.2017Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване