Обществени поръчки

ПРЕКРАТЕНА Комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД през 2018 година.

Заповед

Документация

Повторна покана банки

Протокол Прекратена