Обществени поръчки

ПРЕКРАТЕНА „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” ПРЕЗ 2018 Г.

Reshenie 2017

Obiava 2017

Dokumentacia

Udaljavane srok

Prekratena

Връзка към АОП