Профил на купувача

2016 година

Публични покани
ID на поканата в РОП Предмет на публичната покана Дата на създаване
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна за персонала на „ ДСБПЛРББ-Царица Йоанна „ ЕООД през 2016 г. 12.02.2016 г.

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS и стационарни телефони с национално покритие за нуждите на „ ДСБПЛРББ-Царица Йоанна „ ЕООД през 2017 г. 14.12.2016 г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартаменти в ж.б. ул. Бреза № 39 09.11.2016 г.
Избор на банка за комплексно банково обслужване 03.11.2016 г.
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” 07.10.2016 г.
Доставка на хранителни продукти за нуждите на „ДСБПЛРББ-Царица Йоанна „ ЕООД гр. Трявна през 2016 г. 07/06/2016 г.Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване