Обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартаменти в ж.б. ул. Бреза № 39

Заповед

Документация

Protokol