Обществени поръчки

Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS и стационарни телефони с национално покритие за нуждите на „ ДСБПЛРББ-Царица Йоанна „ ЕООД през 2017 г.

Решение

Документация

Protokol 1

Protokol II