Профил на купувача

2022 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Избор на регистриран одитор за заверка ГФО 2022 г. 12.10.2022 г
Търг , за отдаване под наем, на ведомствен апартамент № 3, Вх А ,находящ се в жилищен блок на ул. Бреза № 39 , град Трявна 24.08.2022 г.
Конкурс за застраховка на имущество в ДСБПЛРББ през 2022 г. 06.04.2022 г.
ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ през 2022 г за срок от две години 20.01.2022