Обществени поръчки

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ през 2022 г за срок от две години

Обява

Документация

Протокол

Договор