Обществени поръчки

Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна, съгласно Наредба № 11 / 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за персонала на „ ДСБПЛРББ-Царица Йоанна „ ЕООД през 2018 г.

Обява

Решение

Документация

Протокол

Договор

Плащане по договор