Обществени поръчки

Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на „ДСБПЛРББ - Царица Йоанна„ ЕООД, гр. Трявна, за срок от две години.

Обява

Документация

Протокол

Договор

Връзка към АОП