Обществени поръчки

Комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД за срок от една година.

Покана

Документация

Повторна покана

Протокол

Връзка към АОП