Профил на купувача

Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна, съгласно Наредба № 11 / 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за персонала на „ ДСБДПЛББ-Царица Йоанна „ ЕООД през 2015 г.

АОП покана Ваучери

Документация

Документация

Protokol

Dogovor vaucheri

Plastane po dogovor