Профил на купувача

2023 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Покана за избор на отитор ГФО 2023 г. 10.11.2023 г.
Пазарни консултации за ремонти 2023 Покана 06.06.2023 г.
Застраховане на имущество през 2023 г. 21.04.2023 г.
Процедура по избор на банка, която да предоставя комплексно банково обслужване на дружеството 20.01.2023 г.