Профил на купувача

2021 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Избор на регистриран одитор за заверка ГФО 2021 г. 05.10.2021 г.
Конкурс застраховка имущество 01.04.2021 г.
Комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД за срок от две години 04.01.2021