Обществени поръчки

Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна през 2019 г.

Решение

Обява

Документация

Удължаване срок оферти

Протокол

Договор

Връзка към АОП