Профил на купувача

Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на "ДСБДПЛББ-Царица Йоанна" ЕООД гр. Трявна

Документация

Документация

Protokol_mobilni

Dogovor

Plastane po dogovor