Профил на купувача

2019 година

Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1-2 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаванеОбяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Доставка на хранителни продукти през 2019 г. 04.06.2019 г.
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна през 2019 г. 17.04.2019 г.
Избор на доставчик на ел. енергия през 2019 г. 30.01.2019Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ID на поръчката в РОП Предмет на обществена поръчка Дата на създаване
Избор на одитор 30.09.2019 г.
Застраховка професионална отговорност 17/07/2019 г.
Търг за отдаване под наем на апартамент 07.03.2019
Застраховка на недвижимо имущество 18.01.2019
Комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД за 2019 г. 28.12.2018